Jak powinien wyglądać dobry plan zarządzania nieruchomością?

czerwone domki

Plan zarządzania nieruchomością to ważny dokument dla wspólnot mieszkaniowych, to on określa aktualny stan techniczny danej nieruchomości. Wyjaśniamy, kto sporządza plan zarządzania nieruchomością i co powinno się w nim znajdować.

Czym jest plan zarządzania nieruchomością i kto go tworzy?

Plan zarządzania nieruchomością to specjalistyczna analiza danego budynku, wykonywana jest ona przez osoby, które mają uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli licencjonowani zarządcy nieruchomości. Szczegółowy projekt budynku ułatwia analizowanie jego aktualnego stanu, a co za tym idzie, jego wartości, pozwala zaplanować realizację celów (np. remontowych) oraz opracowywać przyszłe inwestycje związane z danym budynkiem.

Po co potrzebny jest plan zarządzania nieruchomością?

Plan zarządzania nieruchomością pełni przede wszystkim funkcję diagnostyczną, kontrolną oraz prognostyczną. Szczegółowy projekt pozwala właścicielowi i zarządcy na podejmowanie właściwych decyzji względem określonej nieruchomości.

Jak wygląda schemat planu zarządzania nieruchomością?

Formalne wymogi planu zarządzania budynkami zostały określone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną i według nich, struktura, jak i zawartość strategii powinna wynikać z wymogów formalnych, potrzeb właściciela, czy mieszkańców wspólnoty, specyfiki nieruchomości (komercyjne).

Zarządca nieruchomości, który zobowiązany jest do stworzenia strategii, musi najpierw określić pewne cele, będą one różne w zależności od budynku, np. plan zarządzania nieruchomością komercyjną będzie w dużej mierze skupiał się na realizacji celów związanych z zyskiem. Każdy projekt musi przedstawić trzy warianty administrowania nieruchomością (wariant zachowawczy, modernizacji płytkiej, modernizacji głębokiej), ze wskazaniem, który model jest najkorzystniejszy.

Następnie należy zebrać dokumentacje i inne dane: prawne, techniczne, ekonomiczne, pośrednik nieruchomości musi przeprowadzić szczegółową analizę zagrożeń dla danej nieruchomości i ocenić, na jakich aspektach należy się skupić. Następnie wybierany jest wariant nadzorowania i stopniowo przystępuje się do jego realizacji, wtedy opracowuje się harmonogram realizacji, jak i budżet. Przykładowo, plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej może zawierać w sobie szczegółowy harmonogram prac remontowych, w celu modernizacji budynku, do takich celów należy także ustalić miesięczną składkę mieszkańców na fundusz remontowy.

Co powinien zawierać plan zarządzania nieruchomością?

Dobry plan zarządzania nieruchomością powinien zawierać dokładny opis nieruchomości, wraz z pełną dokumentacją, ponieważ analiza strategiczna musi zostać przeprowadzona na podstawie posiadanych dokumentów. Przy obmyślaniu strategii, należy wziąć także pod uwagę analizę rynku, np. analizę czynszów konkurencji.

Dobrze zrobiony plan zarządzania nieruchomością pozwoli właścicielowi łatwiej podjąć decyzję z nią związaną, dzięki szczegółowej analizie zwiększenie potencjału danej nieruchomości, jak i efektywne zarządzanie nią jest prostsze.