Jak wybrać zarządcę nieruchomości, na co zwrócić uwagę?

zarządca nieruchomości z klientką

Kwestie związane z zarządzaniem nieruchomością często mogą przekraczać możliwości jednej osoby. W takich sytuacjach warto wybrać zarządcę nieruchomości, który odpowiadać będzie za nadzór i utrzymanie domu w odpowiednim stanie. Na co zwrócić uwagę i jaki powinien być zarządca nieruchomości?

Dlaczego warto postawić na zarządcę nieruchomości?

Oddelegowanie obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami profesjonaliście pozwoli przede wszystkim na sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Zarządca nieruchomości dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie kompleksowo zająć się nieruchomością, pilnując kwestii bezpieczeństwa, prawnych, finansowych czy też estetycznych budynku i jego okolicy.

Wybierając zarządcę nieruchomości, ma się pewność, że gospodarowanie powierzoną nieruchomością odbędzie się na najwyższym poziomie, a wszystkie podejmowane decyzje poparte będą wiedzą i doświadczeniem zarządcy.

Zarządca nieruchomości — obowiązki

Profesjonalny zarządca nieruchomości zajmuje się administrowaniem budynkiem, a dokładnie:

  • nadzorem nad stanem technicznym budynku,
  • zlecaniem drobnych napraw,
  • analizą stanu technicznego,
  • zlecaniem prac konserwatorskich,
  • dbałością o tereny wokół nieruchomości, jak trawniki czy palce zabaw.

Co ważne działania zarządcy nieruchomości nie mają na celu jedynie względów estetycznych, ale przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa i użyteczności nieruchomości i jej najbliższego otoczenia.

Dodatkowymi obowiązkami, jakimi zarządca nieruchomości się zajmuje, są kwestie finansowe, prawne oraz administracyjne. Zarządca nieruchomości komercyjnych potrafi negocjować i podpisywać umowy dotyczące wody, prądu, gazu czy energii elektrycznej. Zajmuje się również bieżącą obsługą dokumentacji związanej z nieruchomością, rozliczaniem podatków, a nawet prowadzeniem księgowości.

Jak wybrać dobrego zarządcę nieruchomości?

Dobry zarządca nieruchomości a licencja to bardzo ważna kwestia, o której należy pamiętać, szukając odpowiedniej osoby do zarządzania. Jest ona niezbędna do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, z uwagi na szeroką znajomość przepisów, regulacji i umiejętności, które musi posiadać zarządca nieruchomości.

Zarządca nieruchomości musi posiadać odpowiednie uprawnienia, są one wydawane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, która zarówno przeprowadza odpowiednie kursy, jak i egzaminuje kandydatów na zarządców. Licencja stanowi potwierdzenie, że zarządca nieruchomości zna szczegóły swojego zawodu, ma wiedzę na odpowiednim poziomie i jest osobą biegłą w aktualnych przepisach, jak i na bieżąco tę wiedzę uaktualnia.

Wybierając dobrego zarządcę, warto postawić na usługi renomowanych firm związanych z usługami zarządzania nieruchomościami, które często oferują dodatkowe usługi jak, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami czy zarządzanie najmem.