Jak zarządzać najmem, o czym pamiętać?

klucze do mieszkania

Zarządzanie najmem jest coraz popularniejszą usługą usprawniającą najem nieruchomości, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania jej właściciela do niezbędnego minimum. Warto wiedzieć, na czym polega zarządzanie najmem i o czym pamiętać, w związku z tą usługą. Zapraszamy do lektury!

W czym pomoże kompleksowe zarządzanie najmem?

Zarządzanie najmem nieruchomości obejmuje szeroki zakres usług, które nie kończą się na znalezieniu odpowiedniego lokatora. Co prawda dokładne zadania określone są w umowie o zarządzanie najmem lokalu, jednak najczęstszymi działaniami są poszukiwania odpowiedniego lokatora, obsługa umów, dokumentów i finansów, kontrola nad nieruchomością, a także szybka reakcja na wszelkie nieprawidłowości czy usterki.

Skuteczne zarządzanie najmem długoterminowym lub krótkoterminowym to wyręczenie właściciela nieruchomości i zapewnienie mu stałych dochodów z wynajmu. W związku z tym, kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami powinna zajmować się osoba, która ma szeroką wiedzę nie tylko na tematy związane z nieruchomościami czy budownictwem, czy ale również z zakresu prawa, a nawet rachunkowości. Tylko mając niezbędne kompetencje, będzie w stanie skutecznie zarządzać najmem i odciążyć właściciela od tych obowiązków.

O czym pamiętać, zarządzając najmem?

Zarządzanie najmem krótkoterminowym lub długoterminowym to odpowiedzialne zadanie, które warto oddelegować specjalistom znającym wymagający rynek i profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami. Działalność zawodowa związana z zarządzaniem najmem nieruchomościami uregulowana jest prawnie, a jej szczegóły opisuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Co ważne, zarządzający najmem to przedsiębiorca, którego zadaniem jest dokonywanie czynności wraz z podejmowaniem takich decyzji, które mają na celu racjonalną gospodarkę nieruchomości klienta.

Zarządzając najmem, należy pamiętać o umowie o zarządzaniu najmem lokalu, która zawarta została z właścicielem lokalu. Umowa ta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest również do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w związku z mogącymi wystąpić szkodami związanymi z jego działalnością. Warto pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC musi być dołączona do umowy o zarządzanie najmem lokalu jako załącznik.

Co warto wiedzieć o umowie o zarządzanie najmem lokalu?

Skuteczne zarządzanie najmem wiąże się z podpisaniem umowy, która musi zawierać takie informacje jak zakres świadczonych usług, określone strony umowy, dokładne informacje o nieruchomościach, koszty i sposoby rozliczenia, prawa i obowiązki wybranego zarządcy, czas trwania umowy i opis działań obejmujących zarządzanie najmem. Określone w umowie obowiązki pozwolą na sprawne zarządzanie najmem nieruchomości, dzięki czemu właściciel zyskuje komfort, spokój i bezpieczeństwo.