Wspólnota mieszkaniowa Kasztanowa 2-4-6 w Sosnowcu

Informujemy , że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasztanowa 2-4-6, 6 abc, 8 abc, 8-10, 12-14, Sucha 36-38-40 w Sosnowcu , w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzi inwestycję :

  • Termomodernizacja budynków mieszkalnych – przy ul. Kasztanowa 2-4-6, 6 abc, 8 abc, 8-10, 12-14, Sucha 36-38-40 w Sosnowcu, na którego realizację stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (nr wniosku – POIS.01.07.01-00-0070/19) , w kwocie 2 599 737,15 złotych .

Zgodnie z umową zawartą w dniu 9 czerwca 2020 roku całkowitą wartość projektu określono na kwotę 769 946,80 złotych, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 3 466 316,24 złotych.
Okres realizacji projektu : do dnia 31.12.2020 roku.
W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania. Celem projektu jest zmniejszenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zmianę sposobu ogrzewania poprzez likwidację pieców na paliwo stałe.

Jednocześnie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w realizacji projektu, w tym nadużyciach finansowych poprzez formularz zgłoszeń elektronicznych oraz na stronie internetowej : https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowosci/ oraz e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.